امام علی (ع) : هر ظرفی از آنچه در آن می‌نهند پر می‌شود، مگر ظرف دانش که هر چه در آن می‌نهند فراختر می‌شود.                                              
  1395/9/18 : امروز


تحویل مدارک متقاضیان وام شهریه صندوق رفاه ، دسته محتوا : اطلاعیه ها

به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی وام شهریه صندوق رفاه می رساند: مدارک ذیل را  تا پایان وقت اداری چهارشنبه مورخ 95/8/5 به امور دانشجویی فرهنگی مؤسسه تحویل نمایند.ضمنا جهت دریافت فرمهای مربوطه به سایت مؤسسه قسمت معاونت دانشجویی فرهنگی مراجعه نمایند.

الف- دانشجوياني که بيش از يکبار اين وام را دريافت مي کنند:

1- کاربرگ تکميل شده درخواست وام شهريه ( فرم شماره 1/7)

2-کپی پشت و رو کارت دانشجویی

ب- دانشجوياني که براي بار اول متقاضي دريافت وام صندوق رفاه مي‌باشند:

1- کاربرگ تکميل شده مشخصات دانشجويان مؤسسات آموزش عالي غير دولتي- غير انتفاعي متقاضي وام شهريه

2- کاربرگ تکميل شده درخواست وام شهريه  (فرم شماره 1/7 )

3- کاربرگ تکميل شده مشخصات دانشجو و ضامن جهت ثبت در سيستم اتوماسيون ( فرم  شماره 3 )

4- اصل سند تعهد محضري )با ضامن دفترخانه اسنادرسمی)

5- کپي تمام صفحات شناسنامه دانشجو

6- کپي پشت و روي کارت ملي دانشجو

7-کپی پشت و روی کارت دانشجویی

8- کپي حکم کارگزيني ضامن(براي ضمانت: ضامن بايد کارمند رسمي،پيماني دولت باشد.)

9- گواهی کسر از حقوق (در صورتی که ضامن بازنشسته باشد )

الف- دانشجوياني که بيش از يکبار اين وام را دريافت مي کنند:

 کاربرگ تکميل شده درخواست وام شهريه ( فرم شماره 1/7)

ب- دانشجوياني که براي بار اول متقاضي دريافت وام صندوق رفاه مي‌باشند:

1- کاربرگ تکميل شده مشخصات دانشجويان مؤسسات آموزش عالي غير دولتي- غير انتفاعي متقاضي وام شهريه (فرم شماره 7)

2- کاربرگ تکميل شده درخواست وام شهريه  (فرم شماره 1/7 )

3- کاربرگ تکميل شده مشخصات دانشجو و ضامن جهت ثبت در سيستم اتوماسيون ( فرم  شماره 3 )

4- اصل سند تعهد محضري )با ضامن دفترخانه اسنادرسمی)

5- کپي تمام صفحات شناسنامه دانشجو

6- کپي پشت و روي کارت ملي دانشجو

7-کپی پشت و روی کارت دانشجویی

8- کپي حکم کارگزيني ضامن(براي ضمانت: ضامن بايد کارمند رسمي،پيماني دولت باشد.)

9- گواهی کسر از حقوق (در صورتی که ضامن بازنشسته باشد )


ادامه مطلب - تاریخ ارسال : بیست و هفتم مهر 1395 - تعداد مشاهده : 107

آغز ثبت نام جشن ازدواج دانشجویی ، دسته محتوا : اطلاعیه ها

ثبت نام جشن ازدواج دانشجویی از تاریخ 95/6/22 لغایت 95/7/30 در سامانه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری


ادامه مطلب - تاریخ ارسال : ششم مهر 1395 - تعداد مشاهده : 183

آغاز ثبت نام وام دانشجویی صندوق رفاه ، دسته محتوا : اطلاعیه ها

ثبت تقاضای وام دانشجویی صندوق رفاه از تاریخ 95/7/6 لغایت 95/7/28 در پورتال فاز2 دانشجویی


ادامه مطلب - تاریخ ارسال : ششم مهر 1395 - تعداد مشاهده : 215

تاکید مجدد معاون محترم آموزشی وزارت علوم بر همترازی مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی با دانشگاههای دولتی ، دسته محتوا : اطلاعیه ها

تاکید مجدد معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر همترازی مؤسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی با دانشگاههای دولتی(جهت مشاهده نامه مذکوربه فایل پیوست مراجعه نمایید.)


ادامه مطلب - تاریخ ارسال : ششم مهر 1395 - تعداد مشاهده : 185

قابل توجه پذیرفته شدگان نهایی رشته های آزمون های کاردانی پیوسته (فنی وحرفه ای ) وکاردانی به کارشناس ، دسته محتوا : اطلاعیه ها

قابل توجه پذیرفته شدگان  نهایی رشته های آزمون های کاردانی پیوسته (فنی وحرفه ای ) وکاردانی به کارشناسی

اعلام نتایج  آزمون وثبت نام به شرح جدول زمانی ذیل می باشد.

نوع آزمون

تاریخ اعلام نتایج

تاریخ تعیین شده ثبت نام ازپذیرفته شدگان

آزمون کاردانی فنی وحرفه ای

دوشنبه15/6/95

                  - شنبه 20/6/95

- یکشنبه 21/6/95

- سه شنبه23/6/95

کاردانی به کارشناسی ناپیوسته

23/6/95

                  - شنبه27/6/95

- یکشنبه 28/6/95

- دوشنبه 29/6/95

نوع آزمون

مدارک مورد نیاز

آزمون کاردانی پیوسته (فنی وحرفه ای)

1-      6 قطعه عکس4*3(دانشجویان مشمول 12 قطعه )

2-      اصل شناسنامه وکپی تمام صفحات شناسنامه (دوسری)

3-      اصل کارت ملی وکپی (دوسری)

4-      ریز نمرات سه ساله تحصیلی

5-      تاییدیه تحصیلی دوره متوسطه

6-      اصل وکپی مدرک متوسطه (دیپلم)

کاردانی به کارشناسی ناپیوسته

1-      6 قطعه عکس4*3(دانشجویان مشمول 12 قطعه )

2-      اصل شناسنامه وکپی تمام صفحات شناسنامه (دوسری)

3-      اصل کارت ملی وکپی (دوسری)

4-      ریز نمرات مقطع کاردانی

5-      تاییدیه تحصیلی مقطع کاردانی

6-      اصل وکپی مدرک کاردانی (گواهی موقت)

 

ادامه مطلب - تاریخ ارسال : چهاردهم شهریور 1395 - تعداد مشاهده : 229

مراحل ثبت نام کارشناسی ارشد ، دسته محتوا : اطلاعیه ها

مراحل ثبت نام کارشناسی ارشد

1-        چک کردن لیست ثبت نام وتحویل بسته آموزشی  (ورودی موسسه)                                                                          2- انجام امور نظام وظیفه (مخصوص دانشجویان پسر مشمول)   (اتاق  109واقع درهمکف)

3-      پر کردن فرم ها      ( کتابخانه واقع درهمکف)

4-      تحویل مدارک   (اداره آموزش)                              

5-    ثبت در سیستم ودریافت نام کاربری و رمز عبور  (اداره آموزش)                                                

6-     پرداخت شهریه وانتخاب واحد  (سایت دانشگاه)


ادامه مطلب - تاریخ ارسال : چهاردهم شهریور 1395 - تعداد مشاهده : 264

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد ، دسته محتوا : اطلاعیه ها

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام کارشناسی ارشد:

-        اصل و کپی مدرک دوره کارشناسی (موقت)دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی فرم معدل دانشجوی سال آخر در صفحه 39 دفترچه شماره 1

-        ریزنمرات دوره کارشناسی

-        مدارکی که وضعیت نظام وظیفه را مشخص نماید. مخصوص آقایان

-        اصل و کپی از تمام صفحات  شناسنامه دو سری

-        اصل و کپی کارت ملی

-        6 قطعه عکس 4*3 (آقایان مشمول 12 قطعه)

-        تأییدیه تحصیلی دوره کارشناسی


ادامه مطلب - تاریخ ارسال : چهاردهم شهریور 1395 - تعداد مشاهده : 246

اطلاعیه مهم ثبت نام نیمسال اول تحصیلی 96-95 ، دسته محتوا : اطلاعیه ها

اطلاعیه مهم ثبت نام نیمسال اول تحصیلی 96-95

 

پرداخت شهریه ثبت نام به شرح ذیل می باشد.

 

رشته تحصیلی

 

مبلغ پیش پرداخت

رشته های علوم انسانی

 

پنج میلیون ریال

رشته های فنی و مهندسی

 

شش میلیون ریال

کارشناسی ارشد

 

ده میلیون ریال

جهت قطعی شدن ثبت نام مابقی شهریه بصورت چک معتبر تاریخ دار پذیرفته می شود.

 

                                                     امور مالی مؤسسه

 


ادامه مطلب - تاریخ ارسال : هفنم شهریور 1395 - تعداد مشاهده : 288

ثبت نام ، دسته محتوا : اطلاعیه ها


ادامه مطلب - تاریخ ارسال : بیست و هفتم مرداد 1395 - تعداد مشاهده : 357

تقویم آموزشی ، دسته محتوا : اطلاعیه ها


ادامه مطلب - تاریخ ارسال : بیست و دوم مرداد 1395 - تعداد مشاهده : 219

 1  2  3 

گرگان - ویلاشهر - بلوار نیایش شرقی

موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی

شماره تماس :

97~017-32171095

017-32173702

017-32173704

نمابر :

017-32173703

 


تقویم آموزشی


رشته های تحصیلی


آدرس مستقیم سیستم آموزشی


سیستم مدیریت آموزش


سیستم اتوماسیون تغذیه


پورتال کتابخانه


صندوق رفاه دانشجویان


پورتال دانشجویی صندوق رفاه 


گالری تصاویر


پیوندها


نظرسنجی


نفشه سایت 


تعداد کاربران آنلاین : 1
بازدید امروز : 75
بازدید دیروز : 305
بازدید هفته جاری : 1793
بازدید ماه جاری : 5580
بازدید سال جاری : 130028
بازدید کل : 787043

صفحه اصلی     نظرسنجی ها     ارتباط با ما     پیوندها     گالری سایت     نقشه سایت