ایران

فرم های تحصیلات تکمیلی

دانشجویان گرامی

جهت دریافت فرم های مربوط به پوروپوزال و پایان نامه به لینکه های موجود مراجعه نمایید

فرم شماره1               عنوان پیشنهادی پایان نامه

فرم شماره 2          درخواست تصويب طرح پيشنهاديه پايان نامه

فرم شماره 3           تعهدات دانشجو

فرم شماره 4           فرم درخواست تمديد سنوات تحصيلي دوره كارشناسي ارشد

فرم شماره 5           فرم اعلام آمادگی پایان نامه / رساله برای دفاع

فرم شماره 6           صورتجلسه نهایی دفاع از پایان نامه

فرم شماره 7           رسید تحویل پایان نامه کارشناسی ارشد

                              آیین نامه اجرایی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

                          انصراف از مقاله

                           فرم شرکت در جلسات دفاع

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه حکیم جرجانی می باشد.
طراحی و کد نویسی توسط هیرکانا