ایران

فرم های تحصیلات تکمیلی

دانشجویان گرامی

جهت دریافت فرم های مربوط به پوروپوزال و پایان نامه به لینکه های موجود مراجعه نمایید

فرم شماره1               عنوان پیشنهادیه پایان نامه

فرم شماره 2          درخواست تصويب طرح پيشنهاديه پايان نامه

فرم شماره 3           تعهدات دانشجو

فرم شماره 4           فرم درخواست تمديد سنوات تحصيلي دوره كارشناسي ارشد

فرم شماره 5           فرم اعلام آمادگی پایان نامه / رساله برای دفاع

فرم شماره 6           صورتجلسه نهایی دفاع از پایان نامه

فرم شماره 7           رسید تحویل پایان نامه کارشناسی ارشد

                              آیین نامه اجرایی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

                          انصراف از مقاله

                           فرم شرکت در جلسات دفاع

                          راهنماي استفاده از سامانه همانندجو

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه حکیم جرجانی می باشد.
طراحی و کد نویسی توسط هیرکانا