ایران

کتابخانه

        زهرا مهتدی

* سمت كارشناس و مسئول دبیرخانه و بایگانی اسناد و امور دانشجویی         

* شماره تماس: 97 - 32171095  داخلی 407

 

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه حکیم جرجانی می باشد.
طراحی و کد نویسی توسط هیرکانا