بازدید امروز: 97 نفر
ایران

طرح های تحقیقاتی

طرح های پژوهشی  برون دانشگاهی موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی

سال

عنوان طرح

کارفرما

مجری

دانشکده

وضعیت

1396

بررسی وضعیت اسبدوانی و پرورش اسب در استان گلستان و راهکارهای توسعه آن

اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان

دکتر مهدی سقایی

گردشگری

خاتمه یافته

1397

بازآفرینی شهری با رویکرد گردشگری در بافت تاریخی شهر گرگان

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان

دکتر مهدی سقایی

گردشگری

خاتمه یافته

1398

طراحی و ارائه مدل کاربردی بخش گردشگری مبتنی بر آمایش سرزمین در عرصه سرزمینی استان گلستان

 

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان

دکتر مهدی سقایی

گردشگری

خاتمه یافته

1399

تدوین سند توسعه گردشگری استان گلستان مبتنی بر آمایش سرزمین و افق چشم انداز 1414

 

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان

دکتر مهدی سقایی

گردشگری

در حال انجام

1399

طرح جامع گردشگری استان گلستان

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان

دکتر مهدی سقایی

گردشگری

در حال انجام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح های پژوهشی  درون دانشگاهی موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی

 

سال

عنوان طرح

مجری

دانشکده

وضعیت

1394

بررسی قابلیت های اکوتوریسم در استان گلستان (با تاکید بر بانک اطلاعات)

دکتر مهدی سقایی

گردشگری

خاتمه یافته

1395

آینده پژوهی بخش تجارت گردشگری در کلانشهر مشهد

دکتر مهدی سقایی

گردشگری

خاتمه یافته

1396

بررسی قابلیت های گردشگری فرهنگی در استان گلستان  نمونه : قوم ترکمن

دکتر محمدباقر مسعودی

گردشگری

خاتمه یافته

1397

واکاوی نقش و جایگاه مدیریت شهری در توسعه الگوی فضایی گردشگری شهری

(مطالعه موردی : شهر گرگان)

دکتر محمدباقر مسعودی

گردشگری

در حال انجام

1398

واکافتی بر تئوری «امتناع از توسعه­ی متن فضایی گردشگری » در استان گلستان (خوانشی پساساختاری)

 

دکتر مهدی سقایی

گردشگری

در حال انجام

 

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه حکیم جرجانی می باشد.
طراحی و کد نویسی توسط هیرکانا