بازدید امروز: 270 نفر
ایران

معرفی رییس

معرفی رییس

دکتر مهدي سقايي

استادیار دانشکده علوم گردشگری/ موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان

m.saghaee@hakim-jorjani.ac.ir

مشخصات تحصیلی

مقطع کارشناسی

مقطع کارشناسی ارشد

مقطع دکترا (Ph.D)

دانشگاه اصفهان

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

مشخصات پژوهشی

 

کتاب ها

گردشگري ( ماهيت و مفاهيم)، انتشارات سمت ، تهران ،چاپ  اول، 1386 (چاپ یازدهم ،1397)

اکوسیستم های طبیعی و اکوتوریسم با تاکید بر ایران، انتشارات مهکامه ، تهران،  چاپ اول 1393(چاپ دوم 1396)

گردشگری خرید (الگوها و رفتارها)، انتشارات مرندیز ، مشهد، چاپ اول 1393

صورتبندی واسازی در تکاپوی نظری جغرافیای رادیکال ( گذار از سیستم به متن) ، در  کتاب « جستارهایی در فلسقه جغرافیا» ، انتشارات انجمن ژئوپلتیک ایران، چاپ اول 1393

مقاله ها

تعداد 39 مقاله علمی و پژوهشی

تعداد 20مقاله علمی ـ ترویجی

تعداد 88 مقاله ارائه شده در همایش ها و کنفرانس های بین المللی، ملی

طرح ها ی پژوهشی

تعداد 32 طرح پژوهشی برون دانشگاهی

 

 

 

تعداد 6 طرح پژوهشی درون دانشگاهي

 

 

فعاليت هاي اجرايي

 

رياست موسسه آموزش عالي حكيم جرجاني از مرداد ماه 1399 ادامه دارد

سرپرست موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان از آبان ماه  1398 تا تيرماه 1399

معاون آموزشی موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان از سال 1397 تا 1398

ریاست دانشکده علوم گردشگری، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان از سال 1397

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم گردشگری،  موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان از سال 1394 تا 1397

مدیر گروه مدیریت جهانگردی ، دانشکده علوم گردشگری،  موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی از سال 1392 ادامه دارد

مدیر پژوهشی موسسه آموزش عای حکیم جرجانی گرگان از سال 1392 تا 1394

مشاور گردشگری مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان، از 1394 ادامه دارد

عضو کارگروه گردشگری بنیاد نخبگان استان گلستان 1395 تا 1397

عضو پیوسته انجمن علمی گردشگری ایران

عضو پیوسته انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران

عضو كارگروه گردشگري، شهرداري كلانشهر مشهد 1389  تا 1391 و عضو کمیته راهبردی گردشگری شهرداری مشهد 1391 تا 1392

عضو کارگروه تلفیق دفتر مطالعات توسعه کمی و کیفی زیارت امام رضا (ع) 1390 تا 1393

عضو کارگروه برنامه ریزی میان مدت شهرداری 93- 96 عرصه گردشگری و زیارت شهرداری مشهد در سال 1393

 

 

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه حکیم جرجانی می باشد.
طراحی و کد نویسی توسط هیرکانا