ایران

انتخاب واحد با تاخیر و حذف و اضافه

۱۳۹۹/۱۱/۲۶
انتخاب واحد با تاخیر و حذف و اضافه

اطلاعیه انتخاب واحد  با تاخیر و حذف و اضافه

کلیه دانشجویانی که در مهلت تعیین شده در تقویم آموزشی نیمسال دوم 1400-1399 موفق به انتخاب واحد نشده اند ، تا روز سه شنبه مورخ 1399/12/12 (انتخاب واحد با تاخیر) نسبت به انتخاب واحد خود طبق چارت درسی هر رشته اقدام نمایند.

- انتخاب واحد بعداز این تاریخ امکان پذیر نمی باشد و برای این دانشجویان در نیمسال دوم 1400-1399 مرخصی تحصیلی بااحتساب سنوات تحصیلی منظور خواهد شد.

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه حکیم جرجانی می باشد.
طراحی و کد نویسی توسط هیرکانا