ایران

جلسه هم اندیشی و هم افزایی موسسه های غیرانتفاعی استان گلستان

۱۴۰۰/۹/۱۷
جلسه هم اندیشی و هم افزایی موسسه های غیرانتفاعی استان گلستان

در راستای هم اندیشی و هم افزایی پیرامون مسائل و چالش‌های پیش آمده برای موسسات غیرانتفاعی در استان گلستان به دعوت  موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان نشستی در تاریخ چهاردهم آذرماه 1400 برگزار گردید در این نشست که باحضور روسای محترم موسسات  غیر انتفاعی استان گلستان برگزار گردید، پس از عرض خیر مقدم به مهمانان محترم توسط ریاست موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان به عنوان میزبان،

ضمن انتخاب دبیر جدید موسسات غیرانتفاعی استان گلستان، چالش ها و مسائل موجود در محورهای زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

 همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی موسسات غیرانتفاعی

- قرارداد طرح تعاون بین موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و دانشگاه های دولتی و موانع پیش روی آن

- ایجاد صندوق رفاهی برای کارکنان و اعضای هیات علمی موسسات در سطح استان گلستان

- چالش ها و موانع موجود در رابطه با ارتقای اعضای هیات علمی موسسات غیرانتفاعی استان بخصوص از مرتبه مربی به استادیاری و استادیاری به دانشیاری

با توجه به هر یک از محورهای موجود مورد بررسی، پیشنهادهایی ارائه گردید و مقرر شد تا هریک از موسسات در داخل مجموعه خود پیشنهادات را واکاوی نموده و در جلسه آینده جهت تصویب ارائه نمایند.

روابط عمومی موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه حکیم جرجانی می باشد.
طراحی و کد نویسی توسط هیرکانا