ایران

مدارك لازم براي ثبت نام مقاطع مختلف 1401

۱۴۰۱/۶/۸
مدارك لازم براي ثبت نام مقاطع مختلف 1401

نظام آموزشی 3-3-6

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام

کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته:

 • اصل و کپی مدرک متوسطه (موقت)
 • اصل و کپی از تمام صفحات  شناسنامه دو سری
 • اصل و کپی کارت ملی
 • 6 قطعه عکس 4*3 (آقایان مشمول 12 قطعه)
 • تأییدیه تحصیلی دیپلم
 • ریزنمرات سه سال دیپلم
 • فرم602 (گزارش کلی سوابق تحصیلی پایه های دهم تا دوازدهم ) با مهر و امضای مدیر دبیرستان

 

 

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام

کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته:

 • اصل و کپی مدرک پیش دانشگاهی (موقت)
 • اصل و کپی مدرک متوسطه (موقت)
 • ریزنمرات سه ساله تحصیلی
 • ریزنمرات پیش دانشگاهی
 • اصل و کپی از تمام صفحات  شناسنامه دو سری
 • اصل و کپی کارت ملی
 • 6 قطعه عکس 4*3 (آقایان مشمول 12 قطعه)
 • تأییدیه تحصیلی پیش دانشگاهی

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام

کاردانی پیوسته:

 • اصل و کپی مدرک دیپلم (موقت)
 • ریزنمرات سه ساله تحصیلی
 • اصل و کپی از تمام صفحات  شناسنامه دو سری
 • اصل و کپی کارت ملی
 • 6 قطعه عکس 4*3 (آقایان مشمول 12 قطعه)
 • تأییدیه تحصیلی دیپلم

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام

کارشناسی ارشد:

 

 • اصل و کپی مدرک دوره کارشناسی (موقت)
 • ریزنمرات وتاییدیه تحصیلی دوره کارشناسی
 • اصل و کپی از تمام صفحات  شناسنامه دو سری
 • اصل و کپی کارت ملی
 • 6 قطعه عکس 4*3 (آقایان مشمول 12 قطعه)
 • کپی کارت پایان خدمت
 • ریزنمرات وتاییدیه تحصیلی دوره کاردانی
 • کپی مدرک کاردانی

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام

 کارشناسی ناپیوسته:

 

 • اصل و کپی مدرک فوق دیپلم
 • ریزنمرات فوق دیپلم
 • اصل و کپی از تمام صفحات  شناسنامه دو سری
 • اصل و کپی کارت ملی
 • 6 قطعه عکس 4*3 (آقایان مشمول 12 قطعه)
 • تأییدیه تحصیلی فوق دیپلم
 • کپی کارت پایان خدمت

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه حکیم جرجانی می باشد.
طراحی و کد نویسی توسط هیرکانا