ایران

اطلاع رساني كلاس ها

۱۴۰۱/۸/۳
اطلاع رساني كلاس ها

♦♦ قابل توجه دانشجویان گرامی، به اطلاع می رساند کلاس  های درس، خانم فاطمه طبرسا روز یکشنبه مورخ 1401/12/14 برگزار نمی شود، تاریخ کلاس  جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.


♦♦ قابل توجه دانشجویان گرامی، به اطلاع می رساند کلاس  های درس، خانم زبیده سقلی روز یکشنبه مورخ 1401/12/14 برگزار نمی شود، تاریخ کلاس  جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.


♦♦ قابل توجه دانشجویان گرامی، به اطلاع می رساند کلاس  های درس، آقای کلبادی  روز یکشنبه مورخ 1401/12/14 برگزار نمی شود، تاریخ کلاس  جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.


♦♦ قابل توجه دانشجویان گرامی، به اطلاع می رساند کلاس  های درس، آقای شیمامهاجر روز یکشنبه  و دوشنبه مورخ 14 و 15 اسفند ماه برگزار نمی شود، تاریخ کلاس  جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.


♦♦ قابل توجه دانشجویان گرامی، به اطلاع می رساند کلاس  های درس ، آقای مصطفی گرزین روز سه شنبه مورخ  1401/12/16 برگزار نمی شود، تاریخ کلاس  جبرانی متعاقبا اعلام می گردد. 


 

 

 

 

 

 

 

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه حکیم جرجانی می باشد.
طراحی و کد نویسی توسط هیرکانا