بازدید امروز: 26 نفر
ایران

رشته های تحصیلی

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد جغرافیا گرايش گردشگري روستايي 

کارشناسی ارشد مديريت امور شهري

كارشناسي ارشد گردشگری مذهبی

کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی گرایش برنامه ریزی و توسعه

کارشناسی ارشد طبیعت گردی (اکوتوریسم)

کارشناسی ارشد حسابداری کارشناسی ارشد حسابداري

کارشناسی ارشد مدیریت دولتي

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

کارشناسی ارشد مدیریت مالی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرايش تجارت بین الملل

کارشناسی پیوسته

کارشناسی-پیوسته-روانشناسی

کارشناسی پیوسته مدیریت جهانگردی

کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی

کارشناسی پیوسته مدیریت امور بانکی

کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی پیوسته ادبیات زبان فارسی

کارشناسی پیوسته حسابداری

کارشناسی پیوسته گردشگری

کارشناسی مدیریت مالی

کارشناسی مهندسی کامپوتر - نرم افزار

کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی-ناپیوسته-مهندسی حرفه اي کامپیوتر(نرم افزار)

کارشناسی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی نا پیوسته مدیریت جهانگردی

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

کارشناسی ناپیوسته مهندسی حرفه اي تاسیسات مكانيكي

کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی

کارشناسی ناپیوسته حقوق- علوم ثبتی

کارشناسی ناپیوسته حسابداری

کارشناسی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی ناپیوسته مديريت هتلداري

کاردانی

کاردانی ناپیوسته عمران -کارهای عمومی ساختمان

کاردانی ناپیوسته خدمات مسافرتی

کاردانی مدیریت صنعتی

کاردانی حسابداری

کاردانی پیوسته کامپیوتر

کاردانی پیوسته حسابداری

کاردانی امور مالی و مالیاتی

کاردانی امور بانکی

کاردانی پیوسته تاسیسات حرارت مرکزی

 

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه حکیم جرجانی می باشد.
طراحی و کد نویسی توسط هیرکانا