بازدید امروز: 46 نفر
ایران

اعضاء هيات علمي

اعضای هیات علمی موسسه:

*      مهدي سقايي

عضو هيات علمي تمام وقت

-تحصيلات : دكتري جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري

-مرتبه علمي: استاديار - دانشگده علوم گردشگري

- پست الكترونيك :

-شماره تماس:‌ 32171078-017

رزومه

 

 

 *  محمدباقر مسعودي

عضو هيات علمي  تمام وقت

- تحصيلات : دكتري جغرافيا انساني

-مرتبه علمي : استاديار- دانشكده علوم گردشگري

- پست الكترونيك :

-شماره تماس: 32171095-017

رزومه

 

 

*  علي اصغر جباري

عضو هيات علمي 

-تحصيلات : دكتري ادبيات فارسي

-مرتبه علمي: استاديار

- پست الكترونيك :

-شماره تماس:‌ 32171095-017

رزومه

 

 

*   بزرگمهر خاندوزي

-عضو هيات علمي تمام وقت

-تحصيلات : دكتري مديريت مالي

-مرتبه علمي: استاديار - گروه مديريت (مالی - بازرگانی)

- پست الكترونيك :

-شماره تماس:‌ 32171095-017

رزومه

 

 

 

*       فضل اله پرنور

-عضو هيات علمي تمام وقت

-تحصيلات : دكتري حسابداري

-مرتبه علمي: استاديار - گروه حسابداري

- پست الكترونيك :

-شماره تماس:‌ 32171095-017

رزومه

 

* نیوشا مفتاح

-عضو هيات علمي تمام وقت

-تحصيلات : دكتري مدیریت دولتی - تصمیم گیری و خط و مشی گذاری

-مرتبه علمي: استاديار - گروه مدیریت دولتی

- پست الكترونيك :

-شماره تماس:‌ 32171047-017

 

 

* سيد مجتبي حاجي ميرقاسمي

-عضو هيات علمي تمام وقت

-تحصيلات : دكتري رياضي محض -گرايش هندسه و ديفرانسيل

-مرتبه علمي: استاديار

- پست الكترونيك :

-شماره تماس:‌ 32171047-017

رزومه

 

 

* علیرضا سنگانی

-عضو هيات علمي تمام وقت

-تحصيلات : دكتري روانشناسی

-مرتبه علمي: استاديار - گروه روانشناسی

- پست الكترونيك :

-شماره تماس:‌ 32171095-017

 

 

 

 

 

*محمد حسين درويش متولي

-عضو هيات علمي تمام وقت

-تحصيلات : دكتري مديريت صنعتي

-مرتبه علمي: استاديار - گروه مديريت صنعتی

- پست الكترونيك :

-شماره تماس:‌ 32171095-017

رزومه

 

 

 

 

* خانم كلثوم غفاري توران

-عضو هيات علمي

-تحصيلات : دكتري زبان شناسي

-مرتبه علمي: استاديار - دانشكده علوم گردشگري

- پست الكترونيك :

-شماره تماس:‌ 32171078-017

رزومه

 

 

 

*  خانم زهره جوانبخت قهفرخي

-عضو هيات علمي

-تحصيلات : دكتري جغرافيا -آمايش سرزمين

-مرتبه علمي: استاديار - گروه مدیریت امور شهری

- پست الكترونيك :

-شماره تماس:‌ 32171078-017

رزومه

 

*       خانم زينب تاجيك

-عضو هيات علمي

-تحصيلات : دكتري جغرافيا -برنامه ريزي شهري

-مرتبه علمي: استاديار - گروه مدیریت امور شهری

- پست الكترونيك :

-شماره تماس:‌ 32171078-017

رزومه

 

*      محسن تربتی نژاد

-عضو هيات علمي تمام وقت

-تحصيلات : كارشناسي ارشد - مهندسي عمران

-مرتبه علمي: مربي - گروه فني و مهندسي

- پست الكترونيك : Mohsen.torbatinejad@gmail.com

-شماره تماس:‌ 32171095-017

رزومه

 

 

 

*       سعید طبرسا

-عضو هيات علمي تمام وقت

-تحصيلات : كارشناسي ارشد  مهندسي فناوري اطلاعات

-مرتبه علمي: مربي - گروه فني و مهندسي

- پست الكترونيك :

-شماره تماس:‌ 32171095-017

رزومه

* خانم حميده تاجيك

عضو هيات علمي تمام وقت

-تحصيلات : كارشناسي ارشد مديريت  جهانگردي

-مرتبه علمي: مربی - دانشكده علوم گردشگري

- پست الكترونيك :

-شماره تماس:‌ 32171078-017

رزومه

 

 

 

 

*    خانم مهدیه تربتی نژاد

-عضو هيات علمي

-تحصيلات : كارشناسي ارشد  مترجمي زبان - گروه زبانهاي خارجه

-مرتبه علمي: مربي - گروه زبان

- پست الكترونيك :

-شماره تماس:‌ 32171095-017

رزومه

 

*    خانم محبوبه غفاری

-عضو هيات علمي

-تحصيلات : كارشناسي ارشد  مديريت بازرگاني بين المللي

-مرتبه علمي: مربي - گروه مديريت

- پست الكترونيك :

-شماره تماس:‌ 32171095-017

رزومه

 

 

*       محمد جباری

-عضو هيات علمي تمام وقت

-تحصيلات : كارشناسي ارشد مديريت مالي

-مرتبه علمي: مربي - گروه مديريت

- پست الكترونيك :

-شماره تماس:‌ 32171095-017

رزومه

 

 

*      مرتضی مسعودی 

-عضو هيات علمي تمام وقت

-تحصيلات : كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك - تبديل انرژي

-مرتبه علمي: مربي - گروه فنی مهندسی

- پست الكترونيك : masoudi66@gmail.com

-شماره تماس:‌ 32171095-017  

رزومه

 

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه حکیم جرجانی می باشد.
طراحی و کد نویسی توسط هیرکانا