ایران

چارت دروس

دانشجویان گرامی می تواید از لینکهای زیر چارت دروس رشته خود را دریافت نمایید

 

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد علوم جغرافیا 

کارشناسی ارشد گردشگری مذهبی

کارشناسی ارشد حسابدری

کارشناسی ارشد حسابرسی

کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی گرایش برنامه ریزی و توسعه

کارشناسی ارشد علوم جغرافیا

کارشناسی ارشد طبیعت گردی (اکوتوریسم)

کارشناسی ارشد برنامه ریزی توریسم (گردشگری مذهبی)

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

کارشناسی ارشد مدیریت مالی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل

کارشناسی پیوسته

کارشناسی-پیوسته-روانشناسی

کارشناسی پیوسته مدیریت جهانگردی

کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی

کارشناسی پیوسته مدیریت امور بانکی

کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی پیوسته ادبیات زبان فارسی

کارشناسی پیوسته حسابداری

کارشناسی پیوسته گردشگری

کارشناسی مدیریت مالی

کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی-ناپیوسته-مهندسی-کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی نا پیوسته مدیریت جهانگردی

کارشناسی-ناپیوسته-مدیریت-بازرگانی

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی  تاسیسات

کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی

کارشناسی ناپیوسته حقوق- علوم ثبتی

کارشناسی ناپیوسته حسابداری

کارشناسی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی

کاردانی

کاردانی ناپیوسته عمران -کارهای عمومی ساختمان

کاردانی ناپیوسته خدمات مسافرتی

کاردانی مدیریت صنعتی

کاردانی حسابداری

کاردانی پیوسته کامپیوتر

کاردانی پیوسته حسابداری

کاردانی امور مالی و مالیاتی

کاردانی امور بانکی

کاردانی پیوسته تاسیسات حرارت مرکزی

 

لینک های مفید
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه حکیم جرجانی می باشد.
طراحی و کد نویسی توسط هیرکانا