ایران

چارت دروس

دانشجویان گرامی می تواید از لینکهای زیر چارت دروس رشته خود را دریافت نمایید

 

چارت دروس کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد مدیریت دولتي

کارشناسی ارشد مدیریت امور شهری

کارشناسی ارشد علوم جغرافیا 

کارشناسی ارشد گردشگری مذهبی

کارشناسی ارشد حسابداری

کارشناسی ارشد حسابرسی

کارشناسی ارشد مدیریت شهری

کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی گرایش برنامه ریزی و توسعه

کارشناسی ارشد طبیعت گردی (اکوتوریسم)

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

کارشناسی ارشد مدیریت مالی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل

 

چارت دروس کارشناسی پیوسته

کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر مهر 1400

کارشناسی-پیوسته-روانشناسی

کارشناسی پیوسته مدیریت جهانگردی

کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی

کارشناسی پیوسته مدیریت امور بانکی

کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی پیوسته ادبیات زبان فارسی

کارشناسی پیوسته حسابداری

کارشناسی پیوسته گردشگری

کارشناسی مدیریت مالی

کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی

كارشناسي پيوسته مهندسي كامپيوتر

چارت دروس کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی ناپیوسته مهندسی حرفه ای کامپیوتر نرم افزار - ورودی 1400 به بعد

کارشناسی ناپیوسته مدیریت هتلداری

کارشناسی-ناپیوسته-مهندسی-کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته مهندسی حرفه ای تاسیسات مکانیکی ورودی 1400

کارشناسی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی نا پیوسته مدیریت جهانگردی

کارشناسی-ناپیوسته-مدیریت-بازرگانی

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی  تاسیسات

کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی

کارشناسی ناپیوسته حقوق- علوم ثبتی

کارشناسی ناپیوسته حسابداری

کارشناسی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی

چارت د روس کاردانی

کاردانی ناپیوسته عمران -کارهای عمومی ساختمان

کاردانی ناپیوسته خدمات مسافرتی

کاردانی مدیریت صنعتی

کاردانی حسابداری

کاردانی پیوسته کامپیوتر

کاردانی پیوسته حسابداری

کاردانی امور مالی و مالیاتی

کاردانی امور بانکی

کاردانی پیوسته تاسیسات حرارت مرکزی

 

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه حکیم جرجانی می باشد.
طراحی و کد نویسی توسط هیرکانا